قصه نوشتن از انقلاب و جنگ باعث می گردد از هرطرف مورد حمله واقع شوی خبرنگاران

به گزارش موسیقی با امیر، شهریار عباسی می گوید اگر نویسنده ای بخواهد از انقلاب و جنگ بنویسد و در داستانش با مسائل اجتماعی چالش کند، هم از طرف حکومت و هم منتقدان و مخالفانش مورد حمله قرار می گیرد.

قصه نوشتن از انقلاب و جنگ باعث می گردد از هرطرف مورد حمله واقع شوی خبرنگاران

به گزارش گروه فرهنگی موسیقی با امیر، دومین قسمت از پفراینده انقلاب در داستان معاصر به مصاحبه با شهریار عباسی برگزیده و داور جایزه جلال آل احمد اختصاص دارد. این پفراینده با هدف آنالیز چرایی نپرداختن برخی از داستان نویسان کشور به انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین رویداد های معاصر ایران، باز شد و در آن با نویسندگان و داستان نویسان جریان های مختلف مصاحبه خواهیم کرد.

عباسی، از نویسندگانی است که جنگ و انقلاب در آثارش حضور پررنگی دارند و همین ماجرا به تعبیر خودش، باعث شده از جریان های مختلف برچسب بخورد.

در ادامه مشروح مصاحبه با شهریار عباسی را می خوانیم:

* آقای عباسی، فکر می کنید چرا برخی از قصه نویس های معاصر به انقلاب نپرداخته اند؟ نه در تحسین اش نه در تقبیح اش. شاید خود حادثه و اتفاق است که پتانسیل و ظرفیت پرداخت را ندارد یا از دست داده است؟

من این حرف را قبول ندارم که به انقلاب و جنگ پرداخته نشده است. یکی از ضعف های ما، ضعف آماری است و وقتی می گویم به فلان بحث پرداخته شده یا نشده، عدد آماری دقیقی نداریمنه. همه اتفاقات ظرفیت این را دارند که وارد ادبیات شوند و باید هم در ادبیات باشند، چون وقتی داستان می نویسیم، تجربه زیسته مان را بازنویسی می کنیم. جنگ و انقلاب هم تجربه های زیسته ما هستند و آدم هایی که در آن مقاطع و سال ها زندگی نموده اند از آن ها تأثیر گرفته اند. آدم هایی هم که پس از آن سال ها یا پیش از آن ها زندگی می نموده و می نمایند، حتماً از اتفاقات این دو رویداد متأثر هستند. پس طبیعی است که جنگ و انقلاب باید در داستان های ما حضور داشته باشند.

* پس اگر حضور نداشته باشند، یعنی شرایط طبیعی نیست و اصطلاحاً یک جای کار اشکال دارد!

ببینید من این حرف را قبول ندارم که به انقلاب و جنگ پرداخته نشده است. یکی از ضعف های ما، ضعف آماری است و وقتی می گویم به فلان بحث پرداخته شده یا نشده، عدد آماری دقیقی نداریم. چندی پیش در دفتر گسترش شعر و داستان، پژوهشی انجام دادیم که اتفاقاً یکی از پرسش های آن، پرداختن به سوژه انقلاب اسلامی بود. با در نظر دریافت نتایج آن پژوهش، به نظرم انقلاب و جنگ، درصد بالایی از موضوع داستان های منتشرشده ما را به خود اختصاص داده و جزو سوژه های مهم بودند؛ بنابراین طرح چنین پرسشی تقصیر شما نیست؛ کار شما هم نیست. بلکه کار افراد دیگر است که باید این کار را می کردند و نتایج را در دسترس قرار دهند؛ بنابراین تا این جای بحث بگویم که فکر نمی کنم به انقلاب و جنگ پرداخته نشده باشد. این که انقلاب موضوع اصلی یک رمان و داستان نباشد هم دلیل نمی گردد که به آن پرداخته نشده باشد. شاید بافت اثر و بستر های زمانی و مکانی اش، در انقلاب تعریف گردد. یعنی لازم نیست، حتماً موضوع یک اثر به طور مستقیم با انقلاب مرتبط باشد تا بگوییم این اثر، داستان انقلاب است.

* پس معتقدید رمان های اجتماعی ما هم که در ظاهر ربطی به انقلاب ندارند، می توانند در زمره ادبیات انقلاب قرار بگیرند. اگر اشتباه نکنم منظورتان این است که آثار مربوط به سال های پس از انقلاب، به طور مستقیم و غیرمستقیم از این اتفاق تأثیر گرفته و در زمره ادبیات انقلاب محسوب می شوند.

ببینید، نتایجی که انقلاب به بار می آورد، در اجتماع دیده می گردد. اما نباید از یک نکته مهم درباره انقلاب اسلامی غافل شویم؛ این که وقتی انقلاب شد، بلافاصله جنگ آغاز شد و به نظرم انقلاب، تحت الشعاع جنگ نهاده شد. هر دو هم روی هم، و با هم روی جامعه تأثیر گذاشتند. این گفتمان روی جامعه تأثیر گذاشت که البته بیشترش مربوط به حوزه جنگ می گردد.

حالا با این مقدماتی که گفتیم، در نظر داشته باشیم که انقلاب و جنگ، درصد بالایی از موضوع ادبیات داستانی معاصر ما را تشکیل می دهند.

* بگذارید سوال را از زاویه دیگری مطرح کنیم؛ این که چرا نوشتن درباره انقلاب دغدغه خیلی از نویسنده ها نیست؛ نمی دانم شاید دغدغه شان نباشد. اما می بینیم نوشتن داستان هایی که دغدغه اصلی شان خواسته های یک فرد است، رواج زیادی دارند؛ همان داستان هایی که به اسم شهری، آشپزخانه ای یا هر اسم دیگری معروف اند. این داستان ها درباره جامعه نیستند. درباره دغدغه های فردی و درونی یک شخصیت هستند.

پیش تر در یک کارگاه آموزشی در این باره صحبت نموده ام. بگذارید از این جا آغاز کنم که داستان های اجتماعی، داستان های ماندگارتری هستند. در ادبیات جهان هم شاهدیم که آثار غول های ادبی، عمدتاً زمینه اجتماعی دارند. درباره این که نسلی از نویسندگان دهه های 80 و 90 یک مقدار درون گرا شده اند هم آمار دقیقی نداریم، اما به هرحال یک سری سرخوردگی ها وجود دارد که شاهد این گونه قصه نویسی هستیم.

درباره این که نسلی از نویسندگان دهه های 80 و 90 یک مقدار درون گرا شده اند هم آمار دقیقی نداریم، اما به هرحال یک سری سرخوردگی ها وجود دارد که شاهد این گونه قصه نویسی هستیمیک نکته این وسط وجود دارد. این که یک سری مسائل اجتماعی مثل انقلاب و جنگ هست که حاکمیت ما، خودش را صاحب آن ها می داند و بنا بر این باور، خط کشی هایی می نماید. حتی چندسال پیش بحث مصوبه ای مطرح بود که یکی از ارگان های نظامی مطرحش نموده و گفته بود هر اثری که راجع به جنگ باشد، باید برای انتشار از تائید ما عبور کند. دوباره می گویم این بحث کلی که تحقیق نداریم و نمی توانم با صراحت بگوییم به انقلاب و جنگ پرداخته نشده، مورد توجه مان باشد؛ و با در نظر دریافت این مساله، فرض من این است که پرداخته شده و یکی از سوژه های اصلی هم بوده است. اما اگر آثار عمیق و شاخص فراوری نشده و رمان های بزرگی مثل جنگ و صلح نداریم، یکی از دلایلش همین دست گذاشتن حاکمیت روی موضوعاتی از این قبیل است.

* که منجر به همان سرخوردگی و دلسردی که اشاره کردید، می گردد؟

بله. یعنی اگر شما بیایید و راجع به هرچیزی رمان بنویسی، در ممیزی کاری به آن ندارند، اما تا به موضوعاتی مثل انقلاب و جنگ بپردازی، ذره بین ها روی کارتان متمرکز می شوند؛ و همین، باعث دلسردی می گردد.

آثار من، بیشتر درباره جنگ و انقلاب و حادثه های اجتماعی کلان هستند. چون معتقدم انسان با تاثیرپذیری از این گونه اتفاقات است که متحول می گردد و برای داستان نوشتن هم، نمایش شخصیت و ظرفیت هایش با در نظر دریافت این حوادث است که جذابیت دارد و به کار می آید. اما من هیچ اثری از آثارم را درباره جنگ و انقلاب به وزارت ارشاد نداده ام که اصطلاحاً به آن گیر نداده باشند؛ از توقیف کامل تا ایراد دریافت به یکی دوجمله کوچک!

اما بسیار کار های دیگر که شما به آن ها آشپزخانه ای می گوئید، مجوز می گیرند و کسی هم کاری به کارشان ندارد. این نکته را هم بگویم که کلاً با سانسور مخالفم. خب وقتی می آیید سانسور می کنید و موضوع را برای خود قبضه می کنید، حالت ایدئولوژیک به آن می دهید و مقدس می کنید و در نتیجه نمی گردد حول و حوشش رفت، همین می گردد.

* یعنی دقیقاً چه طور می گردد؟

این می گردد که شما در پی پاسخ سوال اول تان باشید؛ این که چرا یک عده از نویسندگان به انقلاب نمی پردازند! خب یک سری از نویسنده ها دنبال دردسر نمی گردند؛ بنابراین سراغ انقلاب و جنگ نمی فرایند. اگر هم بفرایند، با خودسانسوری خواهند نوشت. اگر هم خودشان خودسانسوری ننمایند، سانسورشان می نمایند.

رمان زوال کلنل محمود دولت آبادی، درباره انقلاب است دیگر! آیا مجوز چاپ دارد؟ یا مثلاً راز های سرزمین من نوشته براهنی یا مدار صفر درجه احمد محمود که نمی دانم برای تجدید چاپ مجوز دارند یا خیر! می خواستند به احمد محمود به خاطر مدار صفر درجه جایزه بدهند، اما جلوی این کار گرفته شد و نگذاشتند. درباره همین زوال کلنل، دولت آبادی چندبار برای دریافت مجوزش کوشش نموده؟ می دانیم که این نویسنده آدمی است که می تواند برود وزیر ارشاد را ببیند و وزیر هم به او می گوید باشد، ولی از جای دیگر نمی گذارند کتاب چاپ گردد. نمی خواهم بگویم این مساله، تنها عامل شرایط مورد نظر شماست، اما بالاخره باعث آن دلسردی می گردد؛ بنابراین از خودت می پرسی چرا باید این کار را بکنی؟ می روی یک داستان آشپزخانه ای نوجوان پسند می نویسی! خیلی هم محبوب می شوی. حاکمیت و گروه های مختلف هم کاری به کارت نخواهند داشت. اما اگر بخواهی در داستانت با مسائل اجتماعی چالش کنی که از نظر من کار واقعی یک رمان نویس همین است، هم انگشت اتهام حاکمیت به سمت توست هم مخالفان و منتقدانشیک نکته دیگر هم هست. این که به نظرم نباید گمان کنیم وقت نوشتن از انقلاب گذشته است.

* یعنی این تصور به وجود نیاید که دارد دیر می گردد؟

بله. از اتفاق های کلان و مهم مدت زمانی می گذرد تا آثار خوب و جامع نوشته گردد. فکر می کنم اگر شرایط مهیا گردد و این سخت گیری ها و دوئیت هایی که ایجاد شده از بین بفرایند، می گردد درباره انقلاب و جنگ، کار های خوبی را شاهد بود.

* اما الان نوشتن از انقلاب و جنگ سخت است؟ درست می گویم؟

بله. خیلی سخت است. از یک طرف به شما می گویند حکومتی. یعنی تا می بینند موضوع داستان تان انقلاب و جنگ است، به سرعت موضع گیری می نمایند و می گویند پول گرفته ای! از طرفی برخی نویسندگان مثل ما هستند که دوست داریم کار های تازه و جدید فراوری کنیم، اما کارمان یا منتشر نمی گردد یا برچسب ضدجنگ و ضدانقلاب می خورد. این مساله برایم زیاد پیش آمده که می گویم. یعنی به طور خلاصه وقتی می خواهی درباره انقلاب و جنگ بنویسی، هیچ کس دوستت ندارد؛ بنابراین از خودت می پرسی چرا باید این کار را بکنی؟ می روی یک داستان آشپزخانه ای نوجوان پسند می نویسی! خیلی هم محبوب می شوی. حاکمیت و گروه های مختلف هم کاری به کارت نخواهند داشت. اما اگر بخواهی در داستانت با مسائل اجتماعی چالش کنی که از نظر من کار واقعی یک رمان نویس همین است، هم انگشت اتهام حاکمیت به سمت توست هم مخالفان و منتقدانش؛ و هر از هر طرف می زنندت.

* ولی این مسائل ظاهراً شما را دلسرد ننموده! چون همچنان از جنگ و انقلاب می نویسید!

من، خب اصلاً نمی توانم! برخی چیز ها در زندگی هستند که مثل طوق بر گردن آدم می افتند. این، دغدغه من است؛ مساله من است و طور دیگری نمی توان انسان را ببینم؛ یعنی جدای از جامعه. جنگ و انقلاب خیلی مهم بودند؛ این دو حادثه بر عشق ورزیدن ما، بر زندگی ما، بر محیط زیست ما و بر جهان و آخرت ما تأثیر گذاشتند. چه طور می گردد آن ها را ندید؟ حالا اگر دردسری هم پیش بیاید و از داستانم اقبال نگردد یا هر مشکل دیگر، طور دیگری نمی توانم ببینم و داستان بنویسم.

یک نکته دیگر هم هست که البته چندان از آن مطمئن نیستم. چون ما بیشتر از روی احساس و برداشت خودمان است که صحبت می کنیم. حرفی که می خواهم بزنم از دیدگاه مخاطبان است.

گفتمان اصلی و اولیه انقلاب، بر اساس آزادی و عدالت بود. یعنی مهم ترین مؤلفه آن، این دو مفهوم هستند و مردمی که انقلاب کردند، می خواستند از استبداد رهایی پیدا نمایند و به عدالت اجتماعی برسند. این گفتمان رسمی انقلاب است که حاکمیت ما تبلیغش می نماید و خیلی وقت ها وقتی درباره اش از مسئولان می پرسیم، می گویند نه، ما چنین نظر و ادعایی نداریم. حقیقت این است که آن آزادی و عدالت اجتماعی هنوز محقق نشده است. خب، حالا منِ مخاطب احتمالاً احساس می کنم چرا باید از انقلابی که به طور کامل به ثمر نرسیده و پیاده نشده، چیزی بخوانم؟ چون در گفتمان جدید و رسمی امروزش، این دو مساله گم شده اند.

اما حالا از نظر خودم، به نظرم می رسد این حرف ها توجیهی است که مخاطب می نماید. حرف من به مخاطبی که این گونه فکر می نماید این است که اگر مساله و مسئله ای هست، اول باید ببینیم ریشه اش در کجاست و چه طور شد که این طور شد. این، را از دل ادبیات و رمان است که می گردد فهمید. ولی متأسفانه خیلی وقت ها مخاطب حوصله نمی نماید ادبیات بخواند؛ به ویژه مخاطبی که خسته یا شاید سرخورده و دچار خطای فاحش دید است. این سرخوردگی و خطای دید که به آن اشاره می کنم، ناظر به عادی نبودن و اصطلاح نرمال نبودن جامعه از نظر فکری است.

* پس چه باید کرد؟ شرایط ایده آل تان چیست؟

علاوه بر آن مهیاشدن شرایط و از بین رفتن سخت گیری و دوئیت ها، باید شرایط فکری جامعه هم مناسب گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "قصه نوشتن از انقلاب و جنگ باعث می گردد از هرطرف مورد حمله واقع شوی خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قصه نوشتن از انقلاب و جنگ باعث می گردد از هرطرف مورد حمله واقع شوی خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید